You are currently viewing Оповіщення громадян під час мобілізації: органи місцевого самоврядування діють відповідно до чинного законодавства

Оповіщення громадян під час мобілізації: органи місцевого самоврядування діють відповідно до чинного законодавства

Петропавлівська селищна рада, її виконавчі органи та посадові особи не наділені повноваженнями здійснювати оповіщення громадян під час мобілізації за власними рішеннями, а можуть вручати повістки призовникам, військовозобов’язаним та резервістам за місцем їх проживання виключно у разі отримання відповідного розпорядження районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження щодо сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації.

Правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, засади організації цієї роботи, повноваження органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування щодо здійснення мобілізаційних заходів встановлює Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Так, згідно із частиною 5 статті 22 даного Закону призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за сприяння місцевих органів виконавчої влади або командири військових частин.

Крім того, пунктом 24 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1487 від 30.12.2022 р., передбачено, що з метою забезпечення персонально-первинного військового обліку виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють оповіщення на вимогу відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки і забезпечення їх своєчасного прибуття.

Відповідно до пункту 32 вказаного Порядку виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів за місцем їх проживання (реєстрації) шляхом вручення під їх особистий підпис у картках первинного обліку повісток у разі отримання розпорядження відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки, щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх явку на призовні дільниці (пункти попереднього збору), до органів СБУ, Служби зовнішньої розвідки для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призовної дільниці, взяття на військовий облік, визначення призначення на особливий період, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних (резервістів).

Згідно із пунктом 79 вищезазначеного Порядку організацію оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призовної дільниці, взяття на військовий облік, призначення на особливий період, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних та резервістів і забезпечення контролю за їх прибуттям здійснюють районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до ст.19 Конституції України та ст.24  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Просимо з розумінням ставитися до виконання вимог законодавства України посадовими особами Петропавлівської селищної ради.

Залишити відповідь